home gfgfgf vdfdfg

 

دانشکده مهندسیصفحه اصلیمعرفی آزمایشگاهتوانمندیهااهمیت آزمایشگاهمعرفی دستگاه‌هافرم‌هامسئولین آزمایشگاهلیست آزمایشها

 

آزمایشگاه در فضائی به مساحت 800 متر مربع در داخل سایت اصلی دانشگاه واقع گردیده است.

 

آزمایشگاه از دو سالن تشکیل شده و دارای کلیه امکانات از قبیل کلاس درس، سمعی بصری، نمازخانه، اطاق برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اینترنت وآزمایشگاه آموزشی می باشد.